Maksut ja luvat

Käylän Seudun Metsästysseura ry

Jäsenmaksut ja metsästysluvat kaudelle 2021-2022

Jäsenmaksu 15 €
Liittymismaksu 50 €
Kausilupa 2-10ha vuokrasopimuksen kaikelle riistalle tehneelle 1 kpl/tila 40€. Kausilupa kylässä asuva ja vapaa-ajanasukas 60 € (max 15kpl).

Uusi jäsen hirviporukkaan 300€.


Vierasluvat (kesäkokouksessa tarkentuvat vielä):

  • Pienriista 20 €/pv, seuran jäsenen mukana ja valvonnassa. Saalis jäsenen kiintiöön.
  • Jänis 10 €/pv, 30 €/3pv ja 60 €/vko.
  • Karhu 20 €/vko.

Ennen metsästystä selvitettävä luvalliset alueet.

Lupamaksut suoritetaan ennen metsästystä seuran tilille FI82 5206 0940 0009 13 maksukuitti sähköisenä tai paperilla mukana metsästettäessä.

Kiintiöt pienriistalle (kesäkokouksessa tehdään päätös kiintiöistä):

  • 1 metso/koppelo, 5 teertä ja 5 pyytä.
  • Riekko on rauhoitettu.

Pienpetojen metsästyksessä voi seurueeseen kuulua enintään 5 vierasta, metsästys jäsenen mukana ja valvonnassa. Vieraille ei maksua.

Tapporahat (seuran jäsenille): kettu, supikoira ja näätä 25€/kpl sekä minkki 10€. Tapporaha vain yhdeltä toimijalta.

Hirvenmetsästykseen pääsee vieras osallistumaan sopimuksen mukaan.
Kausilupahakemukset johtokunnalle 15.8. mennessä (johtokunta myöntää max 15 kausilupaa kyläläisille ja mökkiläisille, 2-10ha kaikelle metsästykselle vuokranneille 1kpl/sopimus). Tämän ajankohdan jälkeen voi puheenjohtajalta tiedustella jäljellä olevia kausilupia.