Jäsenhakemus

Vapaamuotoiset jäsenhakemukset yhteistietoineen ja perusteineen (millä perusteella haetaan jäsenyyttä) toimitetaan johtokunnalle.

Käylän Seudun Metsästysseura ry:n jäseneksi

Seurassa on neljä eri jäsenmuotoa eli:

1. varsinainen jäsen
– vähintään yhden vuoden paikkakunnalla asunut hyvämaineinen riistanhoitoa ja metsästystä sekä kalavesien hoitoa ja kalastusta harrastava henkilö
2. maajäsen
– seuralle metsästys- ja riistanhoitoa varten maata vuokrannut henkilö
3. vapaajäsen
– maanomistajan, joka vastikkeetta luovuttanut metsästysoikeuden, suosittama henkilö
4. nuorisojäsen
– 17-vuotias tai nuorempi

Seuran jäseneksi johtokunta voi harkintansa mukaan hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SML:n Lapin piiri ry:n, SKKL:n Lapin Kalamiespiirin, Suomen Metsästysmuseoyhdistyksen ja Lapin Riistanhoitopiirin sääntöjä ja päätöksiä.